Sárdi, K. (2015) „“Parizu ni konca” Ustvarjanje literarnega mita: geokritični vidiki v delih Izgubljene generacije“, Vestnik za tuje jezike, 7(1), str. 17–26. doi: 10.4312/vestnik.7.17-26.