Oven, J. (2015) „Za eno besedo se lahko skriva druga. Slovnična beseda de“, Vestnik za tuje jezike, 7(1), str. 143–154. doi: 10.4312/vestnik.7.143-154.