Frank, M. (2015) „Poučevanje ruščine kot tujega jezika v slovenskem prostoru“, Vestnik za tuje jezike, 7(1), str. 229–253. doi: 10.4312/vestnik.7.229-253.