Lah, M. (2015) „»Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine“, Vestnik za tuje jezike, 7(1), str. 289–304. doi: 10.4312/vestnik.7.289-304.