Hirci, N. (2016) „Ključna vloga praktičnega uposabljanja v visokošolskem izobraževanju: kaj prevajalska praksa nudi bodočemu prevajalcu?“, Vestnik za tuje jezike, 8(1), str. 23–40. doi: 10.4312/vestnik.8.23-40.