Kavalir, M. (2016) „Učinki transferja pri absolutni in relativni rabi pridevnikov med slovenskimi študenti angleščine“, Vestnik za tuje jezike, 8(1), str. 75–98. doi: 10.4312/vestnik.8.75-98.