Turk, U. (2016) „Prevajanje lastnih imen v publicističnih besedilih: prevodi poimenovanj francoskih političnih institucij v slovenščino“, Vestnik za tuje jezike, 8(1), str. 113–129. doi: 10.4312/vestnik.8.113-129.