Glišič, M. (2016) „Konstrukcija kulturne tujosti v pripovedi Moravska noč Petra Handkeja“, Vestnik za tuje jezike, 8(1), str. 169–185. doi: 10.4312/vestnik.8.169-185.