Šifrar Kalan, Šifrar K. (2016) “Recenzija učbenika Diverso 1”, Vestnik za tuje jezike, 8(1), pp. 265–268. doi:10.4312/vestnik.8.265-268.