Ordulj, A. (2018) “Analiza odgovorov z imenskimi kolokacijami v hrvaščini kot J2”, Vestnik za tuje jezike, 10(1), pp. 133–153. doi:10.4312/vestnik.10.133-153.