Repanšek, L. (2019) “The Oxford Handbook of Endangered Languages”, Vestnik za tuje jezike, 11(1), pp. 375–377. doi:10.4312/vestnik.11.375-377.