Jarc, M. (2020) „Večjezične žanrske prakse v mednarodnih odnosih“, Vestnik za tuje jezike, 12(1), str. 241–260. doi: 10.4312/vestnik.12.241-260.