[1]
A. Mezeg, „Apozicija v francoščini in slovenščini: Od teorije do rabe“, vestnik, let. 13, št. 1, str. 51–65, dec. 2021.