[1]
M. Leskovec, „Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature“, vestnik, let. 13, št. 1, str. 481–500, dec. 2021.