[1]
M. Leskovec, “Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature”, vestnik, vol. 13, no. 1, pp. 481–500, Dec. 2021, doi: 10.4312/vestnik.13.481-500.