[1]
M. Leskovec, „Prima 1 in 2: učno gradivo za začetno učenje nemščine“, vestnik, let. 13, št. 1, str. 583–585, dec. 2021.