[1]
M. Šifrar Kalan, “Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine”, vestnik, vol. 13, no. 1, pp. 537–551, Dec. 2021, doi: 10.4312/vestnik.13.537-551.