[1]
J. Oven, „Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina: Izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil“, vestnik, let. 13, št. 1, str. 467–480, dec. 2021.