[1]
M. Schlamberger Brezar, „Tvornost tujih predpon v samostalniških in pridevniških zloženkah v slovenščini“, vestnik, let. 13, št. 1, str. 67–90, dec. 2021.