[1]
C. Sokolov, „Izziv ocenjevanja vsebine in koherence“, vestnik, let. 14, št. 1, str. 275–292, dec. 2022.