[1]
D. Mertelj in D. Stanič, „Republiško tekmovanje iz italijanščine kot drugega in kot tujega jezika: percepcija uspešnosti med osnovnošolci in dijaki“, vestnik, let. 5, št. 1-2, str. 201–216, dec. 2013.