[1]
D. Mertelj in M. Premrl, „Večstavčna skladnja pri pouku italijanščine - učenci med transferom in interferenco“, vestnik, let. 5, št. 1-2, str. 217–238, dec. 2013.