[1]
K. Aksak in F. Cubukcu, „Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih“, vestnik, let. 14, št. 1, str. 197–223, dec. 2022.