[1]
M. Martič, „Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil“, vestnik, let. 14, št. 1, str. 7–26, dec. 2022.