[1]
M. Martič, “Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil”, vestnik, vol. 14, no. 1, pp. 7–26, Dec. 2022, doi: 10.4312/vestnik.14.7-26.