[1]
J. Lazar, “Vpliv povezovanja predmetnega pouka z nemščino na dvigovanje bralne motivacije”, vestnik, vol. 4, no. 1-2, pp. 171–188, Dec. 2012, doi: 10.4312/vestnik.4.171-188.