[1]
D. Premrl, „Vloga učitelja pri motivaciji učencev za učenje francoščine v Sloveniji“, vestnik, let. 3, št. 1-2, str. 131–149, dec. 2011.