[1]
S. Vaupot, „Koherentnost diskurza v slovenščini in francoščini: vloga francoskih konektorjev pri prevajanju“, vestnik, let. 7, št. 1, str. 57–69, dec. 2015.