[1]
J. Oven, „Za eno besedo se lahko skriva druga. Slovnična beseda de“, vestnik, let. 7, št. 1, str. 143–154, dec. 2015.