[1]
M. Lah, „»Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine“, vestnik, let. 7, št. 1, str. 289–304, dec. 2015.