[1]
V. Osolnik Kunc, “Poročilo z XX. Svetovnega kongresa FIT (2014)”, vestnik, vol. 7, no. 1, pp. 307–313, Dec. 2015.