[1]
V. Osolnik Kunc, „Poročilo z XX. Svetovnega kongresa FIT (2014)“, vestnik, let. 7, št. 1, str. 307–313, dec. 2015.