[1]
N. Hirci, „Ključna vloga praktičnega uposabljanja v visokošolskem izobraževanju: kaj prevajalska praksa nudi bodočemu prevajalcu?“, vestnik, let. 8, št. 1, str. 23–40, dec. 2016.