[1]
M. Kavalir, „Učinki transferja pri absolutni in relativni rabi pridevnikov med slovenskimi študenti angleščine“, vestnik, let. 8, št. 1, str. 75–98, dec. 2016.