[1]
Šifrar K. Šifrar Kalan, “Recenzija učbenika Diverso 1”, vestnik, vol. 8, no. 1, pp. 265–268, Dec. 2016, doi: 10.4312/vestnik.8.265-268.