[1]
M. Jarc, „Večjezične žanrske prakse v mednarodnih odnosih“, vestnik, let. 12, št. 1, str. 241–260, dec. 2020.