Schlamberger Brezar, M. „Tvornost Tujih Predpon V samostalniških in pridevniških zloženkah V slovenščini“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 13, št. 1, december 2021, str. 67-90, doi:10.4312/vestnik.13.67-90.