Mertelj, D., in D. Stanič. „Republiško Tekmovanje Iz italijanščine Kot Drugega in Kot Tujega Jezika: Percepcija uspešnosti Med osnovnošolci in Dijaki“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 5, št. 1-2, december 2013, str. 201-16, doi:10.4312/vestnik.5.201-216.