Aksak, K., in F. Cubukcu. „Primerjava Strategij učenja angleškega besedišča Pri dvojezičnih in večjezičnih učencih“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 14, št. 1, december 2022, str. 197-23, doi:10.4312/vestnik.14.197-223.