Martič, M. „Semantična Prozodija V Specializiranih Besedilih: Primer Slovenskih in angleških Letnih poročil“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 14, št. 1, december 2022, str. 7-26, doi:10.4312/vestnik.14.7-26.