Pintarič, M. „Turcizmi V slovenščini“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 4, št. 1-2, december 2012, str. 79-81, doi:10.4312/vestnik.4.79-81.