Mertelj, D., in T. Trebec Benedejčič. „Učbenik In Bocca Al Lupo, Ragazzi!“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 3, št. 1-2, december 2011, str. 213-8, doi:10.4312/vestnik.3.213-218.