Lah, M. „Uvodnik“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 1, št. 1-2, december 2009, str. 3-4, doi:10.4312/vestnik.1.3-4.