Lah, M. „»Med Prakso Sem Spoznal, Da Sem študij Dobro Izbral« - Evalvacija pedagoške Prakse Prve Generacije študentov Bolonjskega študija francoščine“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 7, št. 1, december 2015, str. 289-04, doi:10.4312/vestnik.7.289-304.