Țiței, A. „Nuestro Quijote. Nuestro Español“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 10, št. 1, januar 2019, str. 301-2, doi:10.4312/vestnik.10.301-302.