Hnilicová, K. „Med Pisnim in Ustnim Jezikom: Primer Radijske Kronike »Pop & Co«“. Vestnik Za Tuje Jezike, let. 13, št. 1, december 2021, str. 17-33, doi:10.4312/vestnik.13.17-33.