1.
Leskovec M. Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature. vestnik [Internet]. 27. december 2021 [citirano 7. december 2023];13(1):481-500. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/Vestnik/article/view/10319