1.
Leskovec M. Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature. vestnik [Internet]. 2021 Dec. 27 [cited 2024 May 29];13(1):481-500. Available from: https://journals.uni-lj.si/Vestnik/article/view/10319