The comparison of organic and inorganic fertilizers influence on selected indicators of turf growth-production process

Authors

  • Peter Hric Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia
  • Ján JANČOVIČ Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia
  • Ľuboš VOZÁR Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.14720/aas.2016.107.2.10

Keywords:

turf, fertilizing, organic fertilizers, inorganic fertilizers, growth-production process

Abstract

The aim of this experiment was to compare the influence of organic and inorganic fertilizers on selected indicators of turf growth-production process under non–irrigated conditions. The experiment was carried out in warm and dry conditions in the area of Nitra (Slovak Republic). In the experiment were included 5 treatments: 1.Without fertilization, 2. Turf NPK fertilizer 15–3–8 (+3 MgO +0.8 Fe +18 S), 3. Slow release NPK fertilizer 14–5–14 (+4 CaO +4 MgO +7 S), 4. Organic NPK fertilizer 5-1-1 and 5. Organic NPK fertilizer 3-2-1. Determination of the average height of turf, total height of turf and the annual average daily gain of height showed that best treatment was application of slow release fertilizer. Turf fertilized by Organic NPK fertilizer 5-1-1 reached the highest values of the average height of turf, total height of turf and the annual average daily gain of height, the same as treatment without fertilization. These finding were statistically significant. Treatment without fertilization reached the lowest values in evaluated growth-production parameters.

References

Babošová, M., Noskovič, J. (2014). Kvalita atmosférických zrážok v oblasti mesta Nitra-Dolná Malanta. (Quality of atmospheric precipitation in the city of Nitra-Dolna Malanta). Nitra,:SPU.

Bigelow, C.A., Walker, K. S. (2005). Kentucky bluegrass response to three autumn applied urea. C05 Turfgrass Science, ASA–CSSA Anual Meetings. Salt Lake City, 85 – 90.

Bilgili, U., Açikgöz, E. (2011). Efect of slow-release fertilizers on turf quality in a turf mixture. Turkish Journal of Field Crops, 16 (2), 130 – 136.

Bošanská, M. (1999). Biokompost Veget-univerzálne organické hnojivo. (Biocompost Veget-universal organic fertilizer). Agrochémia, 39 (3), p. 21.

Brestič, M., Olšovská, K. (2001). Vodný stres rastlín: príčiny, dôsledky, perspektívy. (Plant water stress: causes, consequences, perspectives). Nitra: SPU.

Brestič, M., Olšovská, K., Hauptvogel, P. (2008). Život rastlín v meniacich sa podmienkach prostredia: evolučná perspektíva pre 21. storočie. (Plant life in changing environmental conditions: an evolutionary perspective for the 21st century). Brno: Tribun EU s.r.o.

Cagaš, B., Macháč, J. (2005). Ochrana trávníků proti chorobám, škůdcům, plevelům a abiotickému poškození. (Protecting turf against diseases, pests, weeds and abiotic damage). České Budějovice: Kurent, s.r.o.

Cagaš, B., Ševčíková, M., Hrabě, F., Straková, M., Hejduk, S., Janků, Ľ., Knot, P., Lošák, M., Straka, J. (2011). Zakládaní a ošetřování krajinných trávniků a travnatých ploch veřejné zelene: certifikovaná metodika. (Establishing and maintenance of turfs and grassy areas a public greenery: certified methodology). Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně.

Gregorová, E. (2001). Trávnikárstvo. (Turfgrass management). Nitra: SPU Ochrana biodiverzity 31.

Kostrej, A, Brestič, M., Danko, J., Jureková, Z., Kostrej, A., Olšovská, K. (2000). Funkčné parametre produkčného procesu obilnín v meniacich sa podmienkach prostredia. (Functional parameters of the production process of cereals changing environmental conditions). Nitra: Agroinštitút, tlačiarenské stredisko.

Lošák, M., Ševčíková. M. (2012). Vliv hnojení na produkci nadzemní a podzemní biomasy neprodukčných trávníků. (The influence of fertilization on the production of above and below ground biomass non-production turfs). Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství (Sborník příspevků z odborného semináře konaného v Praze 5. prosince 2012), Praha: ČZU. 56 – 60.

Magni, S., Foschi, L., Piccotino, D., Miele, S. (2008). Nitrogen availability of different slow release fertilizers as determined by incubation in a sand based growing medium. 1st European turfgrass society conference 19th–20th may, Pisa (Italy). 121 – 122.

Martincová, J. (2007). Pôsobenie rýchlo rozpustných hnojív a pomaly rozpustných hnojív na úrodu sušiny kostravy trsťovníkovitej (Festuca arundinacea SCHREB.). (The action fast soluble fertilizers and slow release fertilizers for dry matter yield (Festuca arundinacea SCHREB.)). Súčastnosť a perspektívy krmovinárskeho výskumu a vzdelávania v multifunkčnom využívaní krajiny (zborník referátov). Nitra: SPU. 164 – 167.

Míka, V. 1991. Požadavky na hnojiva pro okrasné trávníky. (Requirements for fertilizer for ornamental turfs). Agrochémia, 31 (8), p. 174 – 176.

Nardi, S., Morari, F., Berti, A., Tosoni, M., Giardini, L. 2004. Soil organic mater properties after 40 years of different use of organic and mineral fertilizers. European Journal of Agrononomy, 21: 357 – 367. Doi: 10.1016/j.eja.2003.10.006

Ondřej, J., Opatrná, M. (1997). Trávníky a okrasné trávy. (Turfs and ornamental grasses). Praha: BRIO spol. s.r.o.

Sloboda, J. (2000). Veget-nové organické hnojivo. (Veget-new organic fertilizer). Trávniky 2000 (zborník z III. Slovenskej trávnikárskej konferencie), SPU Nitra- kongresové centrum, 69 – 72.

Rasmussen, P. E., Harold, P. C. (2008). Long–term impacts of tillage, fertilizer, and crop residue on soil organic matter in temperate semiarid regions. Advances in Agronomy, 45 (5), 93 – 97.

Svobodová, M. (1998). Trávníky. (Turfs). Praha: ČZU.

Svobodová, M. (2003). Trávníky. (Turfs). Praha: ČZU.

Svobodová, M. (2004). Trávnik. (Turfs). Praha: Grada Publishing a.s.

Statistica program/documentation: Stat Soft. Inc. 2007. STATISTICA (data analysis software system). Version 7.1. www.statsoft.cz.

Ševčíková, M., Šrámek, P., Faberová, I. (2002). Klasifikátor – Trávy (Poaceae L.). (Descriptor for Poaceae L. Family). Zubří: OSEVA PRO s.r.o.

Turgeon, A. J. (2002). Turfgrass management. Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 6th edition.

Zhang, M., Nyborg, M. (1998). Comparison of Controlled–release Nitrogen Fertilizers on Turfgrass in a Moderate Temperature Area. HortScience, 33 (7), 1203 – 1206.

Wu, L., Liu, M., Liang, R. (2008). Preparation and properties of a double–coated slow–release NPK compound fertilizer with superabsorbent and water–retention. Bioresource technology, 99 (3), 547 – 554. Doi: 10.1016/j.biortech.2006.12.027

Downloads

Published

26. 10. 2016

Issue

Section

Agronomy section

How to Cite

Hric, P., JANČOVIČ, J., & VOZÁR, Ľuboš. (2016). The comparison of organic and inorganic fertilizers influence on selected indicators of turf growth-production process. Acta Agriculturae Slovenica, 107(2), 373-383. https://doi.org/10.14720/aas.2016.107.2.10

Similar Articles

1-10 of 680

You may also start an advanced similarity search for this article.