Status and distribution of the Eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia in 2000–2004 and comparison with the years 1995–1999

Authors

  • Iztok Koren
  • Marko Jonozovič
  • Ivan Kos
  • Tomaž Skrbinšek

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.49.1.14753

Keywords:

Slovenia, Lynx lynx, monitoring, distribution

Abstract

We have analysed recorded signs of lynx presence in Slovenia for the period 2000 – 2004 and compared them with the 1995 – 1999 period to determine population status, trends and range.

The analysis included 908 recorded signs of lynx presence, which is an 80% increase compared to the previous five-year period. The lynx monitoring has improved, both in the total number of acquired data, as well as in the share of the higher-reliability data. With regard to lynx presence, Slovenia can be divided into four areas: (1) the southern part, the area south of the Trieste–Ljubljana–Zagreb motorway (Kočevska and Notranjska regions), the area to which the lynx was first reintroduced and where the majority of the lynx in Slovenia are still present today, (2) the north-western part of the country with Julian Alps, the area that the lynx started to colonize in the mid eighties of the previous century, (3) Kamnik–Savinja Alps and some other, isolated areas with occasional lynx presence, (4) other areas (North-eastern and Eastern Slovenia), where lynx are not present. Based on the collected data we estimate there are 30 – 50 animals of this species present in Slovenia, 15 of which live in the western part of the country. The size of the lynx range has not decreased over the last five years, and the number of damage cases has increased. Compared to the previous period the status of the lynx population remained unchanged during the 2000 – 2004 period, and so the Slovenian population still remains one of the most vital populations in the Alps.

References

ADAMIČ, M. & J. KOBLER 2000: Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste (na odseku Vrhnika–Razdr- to–Čebulovica). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Ljubljana, 60 pp.

ČOP, J. 1994: Spremljanje naselitve risa (Lynx lynx L.) v Sloveniji 1973–1993). Raziskovalna naloga, IGLG Ljubljana, 256 pp.

ČOP, J. & A. FRKOVIĆ, 1998: The re-introduction of lynx in Slovenia and its present status in Slovenia and Croatia. Hystrix 10: 65–76.

DEKLEVA, A. 1995: Razširjenost risa v jugozahodni Sloveniji. Diplomska naloga, BF Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana, 41 pp.

FRKOVIĆ, A. 2003: Ris u Hrvatskoj. Upravni odjel za gospodarski razvoj Primorsko-goranske županije, Lovački savez Primorsko Goranske županije, 91 pp.

HUBER, T., P. KACZENSKY & C. STANIŠA 1995: Luchs – Telemetrieprojekt Kocevska Slowenien. Ab- schlussbericht des Projektes, 24 pp.

KACZENSKY, P. 2000: Co-existence of brown bear and men in Slovenia. PhD. Thesis, University of Munich, Munich 2000, 216 pp.

KOS, F. 1928: Ris (Lynx lynx L.) na ozemlju etnografske Slovenije. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo l.x., 1–4 zv., 1928, pp. 57–72.

KOS, I., H. POTOČNIK, T. SKRBINŠEK, A. MAJIĆ SKRBINŠEK, M. JONOZOVIČ & M. KROFEL 2004: Ris v Sloveniji. Univerza v Ljubljani, BF, Ljubljana, 239 pp.

RAGNI, B. 1998: La lince eurasiatica in Trentino. Servizio Parchi e foreste demaniali, Trento,149 pp. STANIŠA, C. 1996: Primerjava metod za ugotavljanje prisotnosti velikih zveri. Diplomska naloga, BF Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana, 89 pp.

STANIŠA, C., I. KOREN & M. ADAMIČ 2001: Situation and distribution of the Lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia from 1995 – 1999. Hystrix It. J. Mamm., 12: 43–51.

Downloads

Published

01.07.2006

Issue

Section

Original Research Paper

How to Cite

Koren, I., Jonozovič, M., & Kos, I. (2006). Status and distribution of the Eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia in 2000–2004 and comparison with the years 1995–1999 (T. Skrbinšek , Trans.). Acta Biologica Slovenica, 49(1), 27-41. https://doi.org/10.14720/abs.49.1.14753

Similar Articles

11-20 of 125

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)