France Velkovrh, malakolog in speleobiolog

Authors

  • Boris Sket

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.52.2.15375

Keywords:

~

Abstract

~

References

Bole J. & F. Velkovrh 1986: Mollusca from continental subterranean aquatic habitats:, v: Botosaneanu L (editor): Stygofauna Mundi. A Faunistic, Distributional and Ecological Synthesis of the World Fauna inhabiting Subterranean Waters, Leiden. str. 177–208.

Bole J. & F. Velkovrh 1987: Nove vrste podzemeljskih polžev Jugoslavije. [Neue Arten der unterirdischen Schnecken Jugoslawiens]. Razprave (Dissertationes), classis IV, SAZU 28(3): 69–83.

Brezigar A. & F. Velkovrh 1987: Malakofavna v: Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine. [Paleontological investigations of the Plio-Quaternary beds of the Velenje Depression]. Geologija 28/29 (1985/86): 98–99 . DOI: https://doi.org/10.1016/0033-5894(87)90035-4

Brezigar A., G. Kosi, D. Vrhovšek & F. Velkovrh 1983: Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine. Referat na simpoziju: Geologija Šaleške kotline, 1983. – Geološki zbornik 3: 31–33.

Hershler R. & F. Velkovrh 1993: A new genus of hydrobiid snails (Prosobranchia: Rissoidea) from northern south America. Proceedings of the Biological Society of Washington, 106: 182–189.

Korniushin A. V. & F. Velkovrh 2005: Two new species of the bivalve molluscs from the Balkan Lake Prespa. (verjetno neobjavljeno)

Morton B., F. Velkovrh & B. Sket 1998: Biology and anatomy of the »living fossil« Congeria kusceri (Bivalvia: Dreissenidae) from subterranean rivers and caves in the Dinaric karst of the former Yugoslavia. Journal of Zoology London 245: 147–174. DOI: https://doi.org/10.1017/S0952836998006426

Novak D., F. Velkovrh, F. Leban & A. Kranjc 1988: Gradivo za Slovensko speleološko bibliografijo z bibliografijo. Naše jame 30: 1–192.

Novak T., F. Velkovrh in drugi 1989: Nouvelles de Yougoslavie. – Bulletin de liaison de la Societe de Biospeologie (Moulis) 13: 8–16.

Ramovš A. & F. Velkovrh 1972: »Nenavadni« morski ježki. Proteus 34(7): 332.

RiedelA. & F. Velkovrh 1976: Drei neue balkanische Zonitiden (Gastropoda) und neue Funde einiger seltener Arten. Biološki vestnik 24(2): 219–227.

Sket B. & F. Velkovrh 1979: The discovery of Proteus-eggs (Proteus anguinus) in seminatural conditions. International Journal of Speleology 10(2): 205–209. DOI: https://doi.org/10.5038/1827-806X.10.2.7

Sket B. & F. Velkovrh 1981: Phreatische Fauna in Ljubljansko polje (Ljubljana–Ebene, Jugoslavien) – ihre ökologische Verteilungen und zoogeographische Beziehungen. International Journal of Speleology 11: 105–121. DOI: https://doi.org/10.5038/1827-806X.11.1.11

Sket B.& F. Velkovrh 1981: Postojnsko–planinski jamski sistem kot model za preučevanje onesnaženja podzemeljskih voda. [The Postojna–Planina–CaveSystem as a model for the investigations of the polluted subterranean rivers]. Naše jame 22: 27–44.

Sket B.& F. Velkovrh 1982: Podzemeljske živali v termalnih vodah. [Subterranean animals in thermal waters]. Biološki vestnik 29(2): 91–120.

Sket B., J. Bole, A. Benović, A. Brancelj, J. Brglez, M. Čuček, B. Ćurčić, A. Jaklin, G. Karaman, I. Katavić, M. Kerovec, I. Kos, M. Legac, N. Mršić, A. Malej, T. Novak, S. Petkovski, T. Petkovski, A. Polenec, F. Potočnik, V. Pujin, B. Radujković, Z. Števčić, K. Tarman, A. Travizi, M. Velikonja, F. Velkovrh, J. Vidaković & D. Zavodnik 1991: Bogastvo in raziskanost jugoslovanske favne: nižji nevretenčarji (Metazoa Invertebrata, ex. Insecta) (Richness and state of knowledge of the fauna of Yugoslavia: lower invertebrates (Metazoa: Invertebrata, ex. Insecta)). Biološki Vestnik, 39(1–2): 37–52.

Sket B., Sivec I., F. Velkovrh & Velikonja M. 1979: Ekološke raziskave na podzemeljskem toku Pivke. V: Biologija danes – jutri : povzetki prikazanih prispevkov. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja: VTO za biologijo, str. 17A. Štamol V. & F. Velkovrh 1987: Prilog poznavanju kopnenih i slatkovodnih mekušaca (Mollusca) otoka Cresa i Lošinja. Zbornik sažetaka priopćenja trećeg kongresa biologa Hrvatske: 229.

Štamol V. & F. Velkovrh 1994: Contribution to the knowledge of land snails of the islands Cres and Lošinj (Croatia) (Gastropoda: Prosobranchia, Basomatophora, Stylomatophora). Malakologische Abhandlungen 17(20): 219–238.

Vaupotič M. & F. Velkovrh 1997: Prispevek k poznavanju favne mehkužcev (Mollusca) v severovzhodni Sloveniji. [Contribution to the knowledge of the molluscan fauna (Mollusca) in northeastern Slovenia]. Acta biologica Slovenica 41(1): 37–45.

Vaupotič M. & F. Velkovrh 2002: Goli polži Slovenije. (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae, Limacidae, Boettgerillidae, Agriolimacidae, Arionidae) Slovenije. Slugs (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae, Limacidae, Boettgerillidae, Agriolimacidae, Arionidae) of Slovenia. Acta biologica

Slovenica 45(2): 35–52.

Velkovrh F. 1959: Nabiranje jamskih mehkužcev. Naše jame 1(2): 77–79.

Velkovrh F. 1970: Dve novi podzemeljski hidrobiidi (Gastropoda). Biološki vestnik 18: 97–106.

Velkovrh F. 1971: Eine neue unterirdische Hydrobiide aus West-Istrien (Gastropoda, Prosobranchia). Biološki vestnik 19: 159–166.

Velkovrh F. 1971: Nove najdbe vrste Acicula stussineri (Boettger) 1884 (Gastropoda: Prosobranchia). [New sites of the species Acicula stussineri (Boettger) 1884 (Gastropoda: Prosobranchia)]. Biološki vestnik 19: 203–206.

Velkovrh F. 1972: Razporeditev gastropodov po drobnih razpokah v krasu. V: Habič P. (ur.). Program. Povzetki predavanj. Postojna: Jamarska zveza Slovenije, str. 30–31.

Velkovrh F. 1972: Pripombe k razširjenosti dveh vrst rodu Spelaeodiscus Brusina 1886 (Gastropoda, Pulmonata). [Some comments to the range of the genus Spelaeodiscus Brusina 1886 (Gastropoda, Pulmonata)]. Biološki vestnik 20: 121–126.

Velkovrh F. 1974: Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) (Gastropoda, Ancylidae) v Jugoslaviji. [Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) (Gastropoda, Ancylidae) in Yugoslavia]. Biološki vestnik 22(2): 251–254.

Velkovrh F. 1974: Razširjenost gastropodov po drobnih razpokah v Krasu. Naše jame 15: 77–81.

Velkovrh F. 1975: New contributions to Adriatic malacofauna. Biosistematika 1(1): 101–114.

Velkovrh F. 1980: Travertin kot intersticielni biotop pleistocenskih in recentnih gastropodov. Referat Sedmi Jugoslovanski speleološki kongres, Herceg-Novi 9, 14. 10. 1976, Publicirano: Titograd 1980: 417–423. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-023888-3.50018-X

Velkovrh F. 1987: Polžek Istriana mirnae, endemit severozahodne Istre. Proteus 49(6): 235–236.

Velkovrh F. 2001: Mehkužci (Mollusca). v B. Sket, M. Gogala, V. Kuštor (uredniki): Živalstvo Slovenije, Tehniška založba Slovenije d.d.

Downloads

Published

01.12.2009

How to Cite

Sket, B. (2009). France Velkovrh, malakolog in speleobiolog. Acta Biologica Slovenica, 52(2), 3-6. https://doi.org/10.14720/abs.52.2.15375

Most read articles by the same author(s)